A biztonság és a személyes adatok védelme

Az AlbaPartiscum Kft. elsődleges prioritásként kezeli az ügyfelek biztonságra és személyes adatainak védelmére vonatkozó jogát. Az alábbiakban találja meg a személyes adatok védelmét szolgáló irányelveinket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

Az AlbaPartiscum Kft. (Cg.: 06-09-019797, adószám: 24234937-2-06, székhely: 6725 Szeged, Pálfy utca 23., a továbbiakban: “AlbaPartiscum”) adatvédelmi szabályzata:

Az AlbaPartiscum tiszteletben tartja ügyfelei személyes adatait. Társaságunk valamennyi részlege csak meghatározott céllal gyűjti, tárolja és használja fel ügyfelei személyes adatait. Az adatokat az ügyfelekkel való viszony támogatásához és továbbfejlesztéséhez, például a beszerzések feldolgozásához, megfelelő szolgáltatások és támogatás nyújtásához, valamint a termékekkel, szolgáltatásokkal és társaságunkkal kapcsolatos hírek és ajánlatok megosztásához használjuk. A személyes adatokat nem adjuk el harmadik személyeknek. Személyes adatokat az AlbaPartiscum társaságon kívüli cégekkel csak az ügyfelek beleegyezésével oszt meg, ha ezt a törvények előírják, ha erre a AlbaPartiscum , ügyfelei, vagy a nagyközönség védelme miatt van szükség, vagy ha nevezett cégek az AlbaPartiscum ügyfelekkel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését illető szolgáltatásokat nyújtanak, de ekkor is csak olyan partnerekkel, akik magukévá teszik a AlbaPartiscum biztonság- és személyes adatok védelme iránti elkötelezettségét. Az ügyfelek bármikor felvehetik a kapcsolatot a AlbaPartiscum-mal a személyes adatok védelmével kapcsolatban felmerült bármely kérdéssel vagy problémával. A megadott személyes adatok megtekintésére, módosítására vagy törlésére is bármikor lehetőség van. A megfelelő szabályok és eljárások használatával arra törekszünk, hogy megvédjük a személyes adatok biztonságát.

Az AlbaPartiscum által az ügyfelekkel kapcsolatban gyűjtött adatok

Az AlbaPartiscum csak meghatározott típusú személyes adatokat kér. Azért kérünk személyes adatokat az ügyfelektől, hogy feldolgozhassuk a beszerzéseket, megfelelő szolgáltatásokat nyújthassunk, fokozhassuk a webhelyünk meglátogatása során biztosított élményt, választ adhassunk az információkérésekre, ügyfélkapcsolatainkat támogathassuk, technikai kérdésekben segítséget nyújthassunk vagy webhelyünk meglátogatását követően felvehessük a kapcsolatot.

Az AlbaPartiscum például a következő esetekben kérhet adatokat:

 • Az apit.hu és albapartiscum.hu webhelyeken történő regisztráció.
 • Árajánlat kérése a termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 • Termékek és/vagy szolgáltatások megrendelése.
 • A megrendelés állapotával kapcsolatos e-mail értesítések (más néven „Rendeléskövető” ) kérése.
 • Segítség kérése a „Terméktanácsadótól”.
 • Támogatási kérelem kitöltése vagy telefonos technikai támogatási szolgáltatás kérése.
 • Időpontfoglaláshoz szükséges adatok kitöltése.
 • Online felmérés keretében adott visszajelzés.
 • Promóciós ajánlatokban való részvétel.
 • Feliratkozás hírlevélre vagy levelezési listára.

Valamennyi fenti esetben kérhetjük az ügyfél nevét, címét, e-mail címét, IP-címét, telefonszámát, foglalkozását, iparágát, tranzakciós adatait, például beállításait, ügyfélszámát és szervizazonosítóját, szolgáltatási előzményeit, hivatkozásokat, valamint bármely olyan adatot, amely a beszerzések feldolgozásához, a kért szolgáltatások biztosításához, vagy a szolgáltatásokkal vagy ajánlatokkal kapcsolatos regisztrációhoz vagy előfizetéshez szükséges.

Az AlbaPartiscum csak meghatározott célokra használja fel a személyes adatokat

A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, valamint az alábbi általános célokból vagy a vonatkozó jogszabályok által megengedett egyéb célokból gyűjtjük és dolgozzuk fel:

 • Beszerzések feldolgozásához vagy a kért szolgáltatások biztosításához.
 • Termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérések teljesítéséhez.
 • Termékek és szolgáltatások továbbfejlesztéséhez.
 • Az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez.
 • A hirdetések és tartalom testreszabásához.
 • Hírlevelek, levelezési listák, információkérések

Igény szerint az AlbaPartiscum tájékoztatót küld a különféle termékekkel vagy szolgáltatásokkal, vagy az ügyfél érdeklődésére vélhetően számot tartó további termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az ilyen tájékoztatók kiterjedhetnek a termékfrissítésekkel kapcsolatos emlékeztetőkre, speciális ajánlatokra, frissített információkra és az AlbaPartiscum egyéb új termékeire és szolgáltatásaira. Ilyen közvetlen leveleket csak az AlbaPartiscum (vagy az AlbaPartiscum nevében eljáró megbízottak) küldenek. Ha a továbbiakban nem kíván ilyen leveleket kapni, egyszerűen jelezze azt elérhetőségeinken.

Mikor osztja meg az AlbaPartiscum az ügyfelek személyes adatait

Az AlbaPartiscum megoszthatja a személyes adatokat az AlbaPartiscum számára szolgáltatásokat végző más szervezetekkel, ügynökökkel vagy alvállalkozókkal, marketingért felelős alvállalkozóival vagy pénzintézetekkel, továbbá az AlbaPartiscum termékszolgáltatási tevékenysége során szükség szerint a nagykereskedelemmel illetőleg a terméket működtető szolgáltatóval. Ha erre sor kerül, az AlbaPartiscum igyekszik biztosítani, hogy ezek a felek csak az AlbaPartiscum számára elvégzendő feladatokkal kapcsolatban használják fel, továbbá bizalmasan kezeljék az adatokat.

Amennyiben erre bíróság vagy kormányzati szerv jogszerűen utasítja vagy kötelezi (az adott illetékességi területnek és jogszabályi feltételeknek megfelelően), vagy annak érdekében, hogy a társaságra vonatkozó törvényi előírásoknak megfeleljen, az AlbaPartiscum a vonatkozó jogszabályok által megkövetelt vagy megengedett mértékben feltárja a személyes adatokat.

Az ügyfelek hozzájárulása nélkül az AlbaPartiscum egyetlen külső szervezettel sem osztja meg a személyes adatokat marketingcélokra. Az ügyfelek hozzájárulása nélkül egyetlen külső szervezet sem kaphatja vagy vásárolhatja meg marketing vagy hirdetési célokra az ügyféllel kapcsolatos személyes adatokat (például név, cím és telefonszám) vagy a megrendelésre és a beszerzett termékekre vonatkozó adatokat.

Az ügyfél jogai, adatok törlése, archiválása

Az ügyfelet kérésére 30 napon belül tájékoztatjuk a tárolt személyes adatok típusáról, a tárolás céljáról és a lehetséges címzettekről vagy a címzettek típusáról. Írásban benyújtott kérésre ésszerű határidőn belül kijavítjuk, töröljük a személyes adatokat és/vagy megakadályozzuk azok további feldolgozását, ha bebizonyosodik, hogy pontatlanok, hiányosak vagy a feldolgozás szempontjából lényegtelenek.

Az ügyfél tájékoztatását az AlbaPartiscum csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az AlbaPartiscum köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az AlbaPartiscum ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az AlbaPartiscum helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, úgy az AlbaPartiscum szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más Adatkezelőnél is kezdeményeznie kell illetőleg más Adatkezelőt is érintett.

Az érintett (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével) kérheti a személyes adatai törlését. Az AlbaPartiscum az érintettet a törlésről tájékoztatja. Az AlbaPartiscum a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az AlbaPartiscum jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az AlbaPartiscum az érintettet annak okáról tájékoztatja. Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az AlbaPartiscum a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes – az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével) – az adat hiányos vagy téves (és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható), feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki – az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt – azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Törlés esetén az AlbaPartiscum az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály ezt előírja, az AlbaPartiscum a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti. Törlés helyett az AlbaPartiscum zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlést kizárta. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

Internetes kereskedelem

A apit.hu címen található weboldal úgy van felépítve, hogy az ügyfélnek választási lehetősége legyen a név, cím, e-mail cím és bármely egyéb megadott személyes adat védelmét illetően. A AlbaPartiscum elkötelezett a webhelyen keresztül gyűjtött adatok biztonságos kezelése iránt. Iparági szabványnak számító biztonsági eljárásokat használunk – az SSL-titkosítás a böngészőn keresztül érhető el. Az ajánlatkérés, időpontfoglalás vagy megrendelés során soha nem kell megadnia hitelkártya adatokat, azok nélkül is feladhatja megrendelését szükség esetén egy képviselőnk felveszi Önnel a kapcsolatot. Emellett bármikor felveheti a kapcsolatot telefonon keresztül egy értékesítési képviselővel. Mindig is az volt az elvünk, hogy kapcsolatba lépjünk ügyfeleinkkel, ha a beszerzéssel kapcsolatban potenciális probléma merül fel vagy bármilyen megszokott üzleti kommunikációra van szükség.

Személyre szabott szolgáltatások

A megfelelő technológiát alkalmazva egyedi szolgáltatásokat nyújtunk a látogatóinknak. Az AlbaPartiscum elsősorban cookie-k használatával állapítja meg, mely szolgáltatások és támogatási információk felelnek meg az ügyfél számítógépének, illetve fokozzák a tájékozódási élményt az online felület felkeresése során. Természetesen ez a technológia nem alkalmas arra, hogy bármilyen Önnel kapcsolatos információt megismerjünk. Lehetséges, hogy bizonyos dolgokat – korlátozottan – megtudunk Önről, például meg tudjuk határozni a számítógépének a típusát, ám ezen túl a cookie-k használata kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön magasabb színvonalú kiszolgálást kapjon a apit.hu. weboldalon. Az AlbaPartiscum semmilyen módon nem törekszik az Ön adatainak illetéktelen megismerésére, miközben Ön a apit.hu webhelyet használja.

Harmadik felek webhelyei

Fontos tisztában lennie azzal, hogy más webhelyek, köztük olyan webhelyek, amelyek az AlbaPartiscum webhelyéről elérhetők (például egy hivatkozáson keresztül) lehet, hogy személyes azonosítást lehetővé tevő információt gyűjtenek. A jelen Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki harmadik felek a apit.hu és albapartiscum.hu webhelyről elérhető vagy bármely egyéb webhelyeinek adatvédelmi gyakorlatára.

Kapcsolatfelvétel

Ha kapcsolatba kíván velünk lépni, illetve kérdései vagy javaslatai vannak Adatvédelmi szabályzatainkkal kapcsolatban, kérjük, írjon vagy küldjön e-mail üzenetet nekünk itt.

Adatvédelmi felelős (adatvédelmi tisztviselő) elérhetőségei:
Név: Böjthe Sándor Tamás
Email: bojthe.sandor@apit.hu
Telefonszám: +36-30-566-66-05
Levelezési cím: 6725 Szeged, Pálfy utca 23.