Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek” vagy „ÁSZF”) az AlbaPartiscum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: AlbaPartiscum Kft., Székhely: 6725, Szeged Pálfy utca 23., Cégjegyzékszám: 06-09-019797, Adószám: 24234937-2-06, Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt., Bankszámlaszám: 11735012-20000150-00000000, e-mail: info@apit.hu, a továbbiakban „Eladó” vagy „Üzemeltető” vagy „Szolgáltató”) által üzemeltetett partnershop.apit.hu oldalán elérhető szolgáltatásainak illetőleg a Szolgáltató által egyedi megbízások vagy keretszerződések révén nyújtott szolgáltatásainak (a továbbiakban „Szolgáltatás” vagy „Termék” vagy „Árú”) igénybe vevője (a továbbiakban „Ügyfél” vagy „Megrendelő” vagy „Felhasználó” vagy „Vevő”) általi használatának illetőleg igénybevételének általános feltételeit tartalmazza (az Eladó/Üzemeltető/Szolgáltató és Ügyfél/Felhasználó/Vevő együttesen a továbbiakban „Szerződő Felek”).

Az AlbaPartiscum Kft., mint a partnershop.apit.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője és mint szolgáltató fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a partnershop.apit.hu erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél vagy valamennyi Felhasználónak a Vevői fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon, az Általános Szerződési Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Weboldalon. A Ügyfél/Felhasználó/Vevő jogosult az Általános Szerződési Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

Fogalmak

Weboldal: az Üzemeltető által üzemeltetett albapartiscum.hu, apit.hu és partnershop.apit.hu weboldalon és aloldalai és aldomainjei alatt található kereskedelmi- és tájékoztató felületek.

Tartalom: minden olyan adat és/vagy információ (kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, design, stb.), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető; továbbá minden olyan elektronikus vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és információ, amelyet az Eladó a Vevőnek elektronikus eszközön keresztül küld; valamint az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre illetőleg az általa nyújtott szolgáltatásra (például futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak.

Hírlevél: elektronikus úton (különösen e-mail) az AlbaPartiscum Kft. által kiküldésre kerülő hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi- vagy tájékoztató üzenet, amely a Weboldalt illetőleg a Szolgáltatót érintő változásokról/újdonságokról, a partnershop.apit.hu-n megjelenített Termékekről és az Eladó által adott időszakosan szervezett promóciókról illetőleg kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt.

Felhasználó: az a 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a weboldal tartalmához hozzáfér.

Ügyfél: az a Felhasználó, aki a weboldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Vevői fiók) – elfogadva ezáltal az Üzemeltető Általános Szerződési Feltételeit. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 18. életév betöltése.

Vevő: az az Ügyfél, aki az weboldalon a Vevői fiókon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 18. életév betöltése.

Vevői fiók: az Ügyfél által létrehozott felhasználó, mely a rendeléshez szükséges adatok megadásával regisztráció útján vagy az első általa leadott rendeléssel jön létre.

Fogyasztónak minősülő Vevő: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztónak nem minősülő Vevő (vállalkozás): a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Termékek és Szolgáltatások: minden olyan, a Weboldalon feltüntetett/szereplő, az Eladó (illetőleg az Eladóval kapcsolatban álló nagykereskedés) által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja.

Eladási ár: az Eladó által eladásra kínált Termék tényleges eladási ára, a Termék vételára bele nem értve az ÁFA-t és további esetleges adókat (vételár).

Adásvételi Szerződés: Az Eladó és az Ügyfél/Vevő között – a Weboldalon vagy személyesen – létrejövő Termékre vonatkozó szerződés, mely során az Ügyfél/Vevő a Termék tulajdonjogát szerzi meg az Eladónek fizetett vételár ellenében és a szerződés – ide nem értve az előfizetéses szolgáltatásokat – nem az Eladó által elvégzendő folyamatos szolgáltatásra irányul.

Általános rendelkezések (kereskedés)

Regisztráció

Az Üzemeltető Weboldalán található online adatlap kitöltése, amelyen keresztül a Felhasználó megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait. Amennyiben a Felhasználó előzetesen nem regisztrál, az Ügyfél részére az Üzemeltető az első megrendelés alkalmával automatikusan Vevői fiókot hoz létre, melynek hozzáférési adatairól a Vevőt a megrendelés során megadott e-mail címen értesíti.

A Felhasználó a regisztráció során- és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok nem valós elemeket (is) tartalmaz(nak), jogosult az Ügyfél Vevői fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a Weboldal használatából kizárni. Az Üzemeltető jogosult az Ügyfél Vevői fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a Weboldal használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja a partnershop.apit.hu aloldalt, illetve annak a szolgáltatásait. Az aloldal visszaélésszerű használatának minősül többek között, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

A Felhasználó az adatait a Vevői fiókja alatt saját adatait bármikor a fiókba (“Fiókom”) történő belépést követően a “Fiókadatok” alatt módosíthatja vagy javíthatja.

Megrendelés

A partnershop.apit.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vevő elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi és – bejelentkezés hiányában – megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését. Az Ügyfél a jelen ÁSZF-et a Megrendelés gombra kattintva elfogadja és véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).

A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vevő kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

Vevő a Megrendelés teljesítéséig jogosult a megrendelést módosítani, illetve törölni a Saját vevői fiókján (Fiókom menüpont) keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról a termék a termék megnevezése és képe mellett feltüntetett „törlés” gomb segítségével törölhető.

A szerződés létrejötte

A Megrendelés leadása a Vevő részéről ajánlattételnek minősül, amelynek az Eladóhoz történő megérkezésekor ajánlati kötöttséget eredményez a Vevő oldalán. A Megrendelés leadása nem eredményezi az Eladó és Vevő közötti szerződés létrejöttét. A Megrendelés leadása után a Vevőhöz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről, illetve az ajánlat Eladóhoz történő beérkezéséről szól, így tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását (első rendszerüzenet).

Az Eladó és Vevő közötti Szerződés akkor jön létre – akkor válik a Vevő által tett ajánlat Eladó által elfogadottá –, amikor a Vevő e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást (második, visszaigazolásról szóló üzenet). Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek az átvétel legkorábbi várható idejéről szóló értesítést is.

Amennyiben az Eladó a Megrendelést törli vagy visszautasítja, a szerződés nem jön létre. A megrendelés és annak visszaigazolása (vagy elutasítása) akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Felek rögzítik, hogy a szerződés magyar nyelven, elektronikus formában – papíralapú iktatás nélkül – a visszaigazoló email(ek) alapján jön létre, mely levelezést Eladó a Vevő kérésére utólagosan a részére ésszerű határidőn belül ismételten megküldheti.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa. Eladó elsősorban kiskereskedelmi-, Vevői értékesítést végez, ezért Eladó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza, különösen ha a megrendelés időszakos kampány során történik. Erről az Eladó a Vevőt e-mailben értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vevő által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek Eladási árát a Vevő részére visszatéríti.

Fizetés, Számlázás

A Webáruházban szereplő árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t és az Eladó telephelyén történő átvételre vonatkoznak – hacsak bármilyen más megegyezés nem történt a Vevővel.

Az árak módosításának jogát az Eladó fenntartja magának.

Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve, melyről Eladó előlegszámlát állít ki. Az Eladó számlát bocsát ki a Vevő számára a megrendelt Termékeket illetően, melyet a Termék(ek) átvételekor ad át a Vevő részére. Vevő kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

A Vevő a termék átvételével egyidejűleg megkapja a papír alapú számlát, melyet Vevő kérésére Eladó digitalizált formában, e-mail útján is megküldi a részére.

A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vevő felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

Amennyiben Eladó minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a weboldalon, akkor az Eladó nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Vevőt ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától, vagy a piaci árszintjétől jelentősen eltérő ár, ideértve a „feltűnő értékaránytalanság” esetét is; valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár.

Tulajdonjog átszállás

A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vevőre, amennyiben a Vevő a Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

Szállítás

Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Termék átvételének lehetőségét az Eladó székhelyén vagy telephelyén előzetes egyeztetés alapján az általános munkaidőben (H-P 8:30-16:30, kivéve ünnepnapok) biztosítja, mely során a kapcsolódó dokumentumok is átadásra kerülnek.

A Vevő köteles a megrendelt Termék(ek) mennyiségi és minőségi megfelelőségét az átvételt követően késedelem nélkül ellenőrizni. Ennek keretében a Vevő a csomag kibontásával egyidejűleg köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a Vevő az átvétel során észleli, hogy a Termék sérült, – a termék sajátosságaitól függően – esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, a Termék, illetve Termékek átvételét – az erre irányuló írásbeli nyilatkozat megtételével – megtagadhatja.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek káros hatást fejthetnek ki a környezetre és az emberi egészségre abban az esetben, ha azokat nem gyűjtik be szelektíven.

A Vevőknek kötelessége az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait szelektíven gyűjteni. Ezen hulladékok begyűjtése a szelektív hulladékgyűjtő pontoknál történik.

Garancia, kellékszavatosság, jótállás, jogszavatosság

Eladó, mint viszonteladó a kellékszavatosság körében a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) és a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint felel, míg a garancia tekintetében Eladó a vele, szerződéses kapcsolatban álló kereskedelmi partnerek által adott garanciális időt, ennek hiányában a jogszabály(ok)ban meghatározott garanciát vállal.

Elállás

A fogyasztónak minősülő Vevőnek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

Kormányrendelet alapján a Vevőt (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vevőt ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

A Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, az Eladó részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának.

A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:

 • a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak (pl.: egyedi konfiguráció szerint összeállított PC/Laptop);
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Vis maior

E fogalom alatt a Ptk.-ban meghatározott fogalom értendő, azaz minden olyan ok, körülmény, eset amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Eladót/Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az Eladó/Szolgáltató számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

 A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

 Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

Alkalmazandó jog, Panaszkezelés, jogérvényesítés

Jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vevő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

A Vevő (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Az Eladó/Szolgáltató és a Ptk. szerint vállalkozásnak minősülő Ügyfelek/Vevők közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából hatáskörtől függően a Szegedi Törvényszék vagy a Szegedi Járásbíróság elé kell terjeszteni. A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Ügyfél/Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény (a továbbiakban “Pp.”) rendelkezései szerint.

A Felhasználó/Ügyfél/Vevő különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályi rendelkezésekből kaphat további tájékoztatást:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
 • Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.
 • A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet

M365 és Szoftverek speciális rendelkezései

A Vevő az egyedi megrendelésre érkező vagy névre szóló szoftverlicenszeket és az azonnal letölthető elektronikus szoftvereket a megrendelésüket követően nem mondhatja le, nem töröltetheti és azok ellenértékét az Eladó mindenkor jogosult kiszámlázni a Vevő pedig az átvételtől függetlenül köteles a kiszámlázott vételárat kiegyenlíteni. Az az egyedi megrendelésre érkező vagy névre szóló szoftverlicencek és az azonnal letölthető elektronikus szoftverek átadása Vevő felé elektronikus formában történik: A megvásárolt licenc adatai (licenckulcsa és/vagy letöltési linkje) a számla kiállítás pillanatában emailen elküldésre kerül a Vevőnek az Online regisztráció folyamán megadott központi email címére. Ezzel egyidőben a megvásárolt licenc ugyanezen adatai elérhetővé válnak a Vevő számára a Disztribútor Honlapjának licenctárként szolgáló részén. Ugyanezen termékekre a visszáru feltételek nem vonatkoznak, azok nem visszáruzhatóak.

Szoftver előfizetési konstrukciók rendelése esetén Vevő tudomásul veszi, hogy elfogadja és betartja az adott termék gyártója által meghatározott mindenkor érvényes feltételeket, különös tekintettel a rendeléskor választott előfizetés lejárati idejére, amely havi előfizetés esetében hó végéig, éves vagy több éves előfizetés esetében az évfordulóig tart. Ezen időszak alatt a díjfizetési kötelezettség Vevőt terheli, abban az esetben is ha a végfelhasználó lejárati idő előtt beszünteti a díjfizetést.

Az áfa tv. 58.§-a alapján tájékoztatjuk Vevőket: A Microsoft CSP licencek elszámolása mindig a havi forduló napon kerül elszámolásra. Az elszámolás összhangban a gyártói árazással EUR-ban történik. Abban az esetben, ha Vevő írásban jelzi Ft-os számla igényét, a számlakiállítás napján érvényes Eladó által használt árfolyamon történik az átváltás.

Vevő az M365 használatával kapcsolatos feltételekről a www.microsoft.hu oldalon tájékozódhat bővebben.

Jelen ÁSZF a kiadás dátumától visszavonásig, vagy új ÁSZF kibocsájtásáig érvényes.

Jelen ÁSZF kiadás dátuma: 2024.04.05.